V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření bude možná docházka na naší škole v omezeném režimu, a to od 11. května 2020.
Prosíme proto rodiče, aby prostudovali zaslané e-maily. Pokud bude vaše dítě navštěvovat výuku aktivně, vyplňte a podepište čestné prohlášení, které musí žák předložit při prvním vstupu do školy (viz příloha e-mailu).
V hudebním oboru odpadá výuka hudební nauky a sborového zpěvu.
Závěrem chci poděkovat rodičům, žákům i pedagogům, za spolupráci při distančním způsobu výuky v této nelehké situaci.

Děkujeme

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *