Studijní zaměření: Hra na housle
Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami, laděnými v čistých kvintách. Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Jsou nejmenší z rodiny smyčcových nástrojů, mezi které se řadí ještě viola a violoncello. Příbuzným smyčcovým nástrojem je také kontrabas. Na rozdíl od většiny hudebních nástrojů se může na housle hrát i několik století, aniž by se zhoršila jejich tónová kvalita. Předchůdcem houslí je středověká rubeba. První housle začali vznikat pravděpodobně v Polsku, pak na počátku 16. století pronikly do Itálie. První moderní housle postavil podle všeho Andrea Amati. Nejznámější housle vyrobil v roce 1716 Antonio Stradivari. Nikdy se na ně nehrálo a jsou vystaveny v muzeu v Oxfordu. Housle mají široké využití jak v sólové hře, tak jsou základem každého komorního a symfonického orchestru a jsou důležité pro mnoho hudebních stylů jako folk, pop, rock, jazz nebo cimbálová muzika. Ve většině moderních stylů se používají elektrické housle.

Odkaz na ŠVP