Seznam vyučovaných oborů:

Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor