Nařízení mimořádného opatření

1. 10. 2020

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádným opatřením MŠMT a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje zákaz osobní přítomnosti žáků v základní umělecké škole. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Prosíme o vstřícnost a součinnost s pedagogy všech vyučovaných oborů. O dalších změnách vás budeme informovat. Přejeme všem pevné zdraví a brzy na viděnou.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.