Hudební obor

Nabízíme výuku hry na klávesové, dechové, strunné nástroje či akordeon a také výuku zpěvu.

Taneční obor

V tomto oboru zvládají děti základní pohybovou výchovu, prvky klasického baletu, moderního a lidového tance.

Výtvarný obor

Vedle klasického kreslení máme k dispozici keramickou pec a další zajímavé nástroje výtvarného umění.