ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Uměním, pro radost
OboryKontakt

Hudební obor

Nabízíme výuku hry na klávesové, dechové, strunné nástroje či akordeon a také výuku zpěvu.

Taneční obor

V tomto oboru zvládají děti základní pohybovou výchovu, prvky klasického baletu, moderního a lidového tance.

Výtvarný obor

Vedle klasického kreslení máme k dispozici keramickou pec a další zajímavé nástroje výtvarného umění.

Aktuality

Doplňující přijímací talentové zkoušky

Vážení rodiče, dovolujeme si pozvat vaše dítě k přijímacím talentovým zkouškám pro studium v hudebním, výtvarném či tanečním oboru. Dne 1. 9. až 8. 9. 2021 od 13:30 do 17:00 hodin se uskuteční doplňující přijímací řízení na Základní uměleckou školu Hrušovany...

Výuka od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci dle nařízení vlády od pondělí 24. května lze vyučovat kolektivní výuku předmětů v ZUŠ. Výuka ve výtvarném, tanečním a hudebním  oboru (hudební nauka, komorní hra, souborová hra a sborový zpěv) bude probíhat s tím, že...

Základní umělecká škola - Hrušovany nad Jevišovkou

ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

První informace o hudebním vzdělávání v Hrušovanech nad Jevišovkou jsou zaznamenány v obecní kronice. Tehdejší hudební vzdělání poskytovaly řádové sestry (řád milosrdných sester), které zde v období okupace vyučovaly hře na hudební nástroje. V roce 1959 se zdejší škola stala pobočkou hudební školy v Mikulově a po oblastních změnách přešla pod správu tehdejší Lidové školy umění ve Znojmě.