ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Uměním, pro radost
OboryKontakt

Hudební obor

Nabízíme výuku hry na klávesové, dechové, strunné nástroje či akordeon a také výuku zpěvu.

Taneční obor

V tomto oboru zvládají děti základní pohybovou výchovu, prvky klasického baletu, moderního a lidového tance.

Výtvarný obor

Vedle klasického kreslení máme k dispozici keramickou pec a další zajímavé nástroje výtvarného umění.

Aktuality

Aktuální nařízení

Vážení rodiče a žáci, dle aktuálního nařízení vlády a vyjádření MŠMT se s účinností ode  dne 14. října 2020 ruší prezenční výuka 1 učitel + 1 žák v základní umělecké škole. Výuka bude opět probíhat distančním způsobem, po dobu nouzového stavu. O dalších...

Aktualizace mimořádných opatření

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k mimořádným opatřením vlády, a dle aktuálního vyjádření MŠMT se s účinností od 12. října do 23. října 2020 opět povoluje prezenční výuka na ZUŠ pouze v individuální formě, tzn. 1 učitel a 1 žák ve třídě. Ostatní kolektivní výuka bude...

Nařízení mimořádného opatření

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádným opatřením MŠMT a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje zákaz osobní přítomnosti žáků v základní umělecké škole. Výuka bude probíhat distančním způsobem....

Základní umělecká škola - Hrušovany nad Jevišovkou

ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

První informace o hudebním vzdělávání v Hrušovanech nad Jevišovkou jsou zaznamenány v obecní kronice. Tehdejší hudební vzdělání poskytovaly řádové sestry (řád milosrdných sester), které zde v období okupace vyučovaly hře na hudební nástroje. V roce 1959 se zdejší škola stala pobočkou hudební školy v Mikulově a po oblastních změnách přešla pod správu tehdejší Lidové školy umění ve Znojmě.