Sólový zpěv

Zpěv předává emoce

Hlasový projev je jedním z nezákladnějších komunikačních prostředků a komunikace za pomocí hudby a zpěvu odedávna patřila k naší kulturní tradici. Během zpěvu jsme schopni předávat publiku emoce a prohloubit prožitek z hudby zpívaným slovem. Zpěv je specifický obor především proto, že hudebním nástrojem je člověk samotný. Proto je také studium zpěvu přístupné všem, kteří mají chuť se hudebně projevit, a to v jakémkoli žánru. K tomu, abychom však hlas nezatěžovali a neškodili mu, je zapotřebí hlasová technika. Během zpívání nepoužíváme pouze hlasivky, ale aktivizujeme celé tělo. Zapojujeme hluboké brániční dýchání, využíváme hlavové rezonance, dbáme na správnou výslovnost a vedení tónu, a to při zachování přirozeného znění hlasu.