Výuka od 25. 11. 2020

23. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci. Od středy 25. 11. 2020 je na základě rozvolňování vládních opatření umožněna individuální prezenční výuka v hudebním oboru (jeden pedagogický pracovník a jeden žák). Vstup třetích osob (zákonných zástupců) do prostor školy je možný jen za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Jinak dále pokračuje distanční výuka v hudební nauce, sborovém zpěvu, tanečním oboru a výtvarném oboru s možností individuálních konzultací (o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy). Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Při hře na dechové nástroje, sólovém zpěvu a konzultacích v tanečním oboru není nutné mít roušku.

Děkujeme za pochopení

Těšíme se na vás