Absolventský koncert žáků hudebního a tanečního oboru a prezentace absolventských prací žáků výtvarného oboru

10. 5. 2023