Výtvarný obor

Dlouholetá tradice výtvarného oboru

Výtvarný obor patří na naší škole k oborům s dlouholetou tradicí. Předmět „Výtvarné vyjadřování“ zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky a modelování. Objektová a akční tvorba s netradičními materiály, základy dějin výtvarného umění doplňují základní studium žáka. Obsahem modelování je trojrozměrné vyjadřování představ a reality sochařským nebo keramickým pojetím.

Získáváme řadu ocenění

Výtvarný obor se účastní výtvarných soutěží a národních přehlídek základních uměleckých škol ČR, kde získal řadu ocenění. Součástí výuky je příprava zájemců k přijímacím talentovým zkouškám na střední a vysoké školy. Pracovní výsledky prezentujeme na pravidelných výstavách v budově školy i ve veřejných institucích. Cílem studia je rozvíjet výtvarné cítění žáka a jeho schopnost vlastního výtvarného projevu.