Hra na zobcovou flétnu

Jeden z nejstarších nástrojů

Zobcová flétna patří mezi nejstarší hudební nástroje, jejichž původ sahá daleko do pravěku. Po staletí se těšila velké oblibě. Základní studium je rozvrženo do dvou stupňů. První je sedmiletý, druhý čtyřletý. Žák si postupně během studia osvojí základy hry na zobcovou flétnu, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností.

Během studia

V průběhu studia se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje v individuálně zvoleném hromadném předmětu. Dle dispozic každého žáka
lze postupně zařadit výuku hry na altovou nebo tenorovou, případně basovou zobcovou flétnu.