ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Uměním, pro radost
OboryKontakt

Hudební obor

Nabízíme výuku hry na klávesové, dechové, strunné nástroje či akordeon a také výuku zpěvu.

Taneční obor

V tomto oboru zvládají děti základní pohybovou výchovu, prvky klasického baletu, moderního a lidového tance.

Výtvarný obor

Vedle klasického kreslení máme k dispozici keramickou pec a další zajímavé nástroje výtvarného umění.

Aktuality

Základní umělecká škola - Hrušovany nad Jevišovkou

ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

První informace o hudebním vzdělávání v Hrušovanech nad Jevišovkou jsou zaznamenány v obecní kronice. Tehdejší hudební vzdělání poskytovaly řádové sestry (řád milosrdných sester), které zde v období okupace vyučovaly hře na hudební nástroje. V roce 1959 se zdejší škola stala pobočkou hudební školy v Mikulově a po oblastních změnách přešla pod správu tehdejší Lidové školy umění ve Znojmě.