Hra na klavír

Klavír zvládnou i děti

Mezi výhody klavíru patří, že na něj může hrát téměř každý, od malého dítěte až po staršího člověka. Klavírní literatura je velmi široká a může uspokojit jak začínajícího klavíristu, tak náročné hráče. Je to nástroj, který je důležitým instrumentem pro každého hudebníka, ať se věnuje jakémukoli hudebnímu oboru či nástroji.

Klavír, piáno, křídlo

Klavír je strunný úderný hudební nástroj (zvaný též hovorově piano), jehož tón vzniká chvěním strun rozkmitaných úderem plstěných kladívek. Je využíván jako sólový i doprovodný nástroj, či jako součást orchestru. Velký klavír určený zejména pro koncertní účely se nazývá koncertní křídlo (podle tvaru rezonanční skříně; struny jsou umístěny vodorovně). Běžný, menší klavír, jehož rezonanční skříň (a tedy i struny) je umístěna svisle, se nazývá pianino. Nástroj prodělal dlouhý vývoj, například byla specifikována funkce pedálů či rozšířený rozsah z pěti oktáv na dnešních sedm a víc. V polovině 19. století již piano vypadalo a fungovalo jako dnes.