Historie a současnost školy

První informace o hudebním vzdělávání v Hrušovanech nad Jevišovkou jsou zaznamenány v obecní kronice. Tehdejší hudební vzdělání poskytovaly řádové sestry (řád milosrdných sester), které zde v období okupace vyučovaly hře na hudební nástroje. V roce 1959 se zdejší škola stala pobočkou hudební školy v Mikulově a po oblastních změnách přešla pod správu tehdejší Lidové školy umění ve Znojmě. Přelomovým rokem pro vývoj Lidové školy umění v Hrušovanech nad Jevišovkou byl rok 1980, kdy dochází k osamostatnění školy a do funkce ředitele byl jmenován pan Jiří Truhlář, který funkci zastával do konce srpna 2015.

Základní umělecká škola - Hrušovany nad Jevišovkou

Během tohoto období se v roce 1990 tehdejší lidové školy transformují na základní umělecké školy.
I když hudební a později umělecké školství prošlo za dobu své existence mnoha organizačními a legislativními změnami, to hlavní poslání školy, naučit děti hrát na hudební nástroj, zpívat, kreslit, tančit a vnímat svět kolem sebe, zůstává vždy stejné.
V září 2015 nastupuje na pracovní pozici ředitele školy pan Jaroslav Pikner. Od této chvíle začíná postupná proměna ZUŠ. V současné době
je trendem snaha o mezioborovou vyváženost. Žádný obor či hudební nástroj není preferován na úkor ostatních.