Doplňující přijímací talentové zkoušky

29. 9. 2021

Vážení rodiče, dovolujeme si pozvat vaše dítě k přijímacím talentovým zkouškám pro studium v hudebním, výtvarném či tanečním oboru.

Dne 1. 9. až 8. 9. 2021 od 13:30 do 17:00 hodin se uskuteční doplňující přijímací řízení na Základní uměleckou školu Hrušovany nad Jevišovkou.

Obory a studijní zaměření:

hudební obor

sólový zpěv ANO

hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) (pouze omezený počet)

hra na akordeon (pouze omezený počet)

hra na zobcovou a příčnou flétnu (pouze omezený počet)

hra na klavír NE

hra na varhany NE

hra na kytaru a elektrickou kytaru NE

výtvarný obor ANO

taneční obor ANO

Poznámka: Je nutné mít na paměti, že stále platí pravidlo žák nový za žáka, co ukončil vzdělávání. Avizované navýšení kapacity školy z 260 na 310 bude probíhat postupně se zřizovatelem školy na základě zájmu nových uchazečů, během 2 – 3 let.

Přihlášky je možné stále podávat elektronicky do všech oborů a studijních zaměření a v případě ukončení vzdělávání na základní umělecké škole, například během školního roku, budou případní noví zájemci informováni o uvolnění místa.