Výuka od 24. 5. 2021

21. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci

dle nařízení vlády od pondělí 24. května lze vyučovat kolektivní výuku předmětů v ZUŠ. Výuka ve výtvarném, tanečním a hudebním  oboru (hudební nauka, komorní hra, souborová hra a sborový zpěv) bude probíhat s tím, že se žáci ve skupinách do 10 žáků nebudou muset prokazovat potvrzením o negativním testu.

Ve skupinách nad 10 žáků budeme požadovat Čestné prohlášení zákonného zástupce.

Skupiny nad 10 žáků (tedy 11 a více) lze učit, pokud žák před každou touto hodinou: doloží, že absolvoval PCR test s negativním výsledkem (nejdéle před 7 dny), doloží, že absolvoval antigenní test s negativním výsledkem (nejdéle před 72 hodinami) má vystavený certifikát o očkování (a od poslední dávky uplynulo 14 dnů), doloží, že prodělal onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního testu, doloží čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že podstoupil testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami.

Výuka bude probíhat za stávajících hygienických pravidel – desinfekce rukou, v budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15let), dodržování odstupu …

Všichni zaměstnanci školy budou pravidelně testováni, žáci jsou testováni ve školách. ZUŠ žáky netestuje!

O dalších detailech Vás budou informovat pedagogové.

V případě dotazů kontaktujte kancelář školy (515 229 971).

Těšíme se na vás!