Aktuální nařízení

Vážení rodiče a žáci, dle aktuálního nařízení vlády a vyjádření MŠMT se s účinností ode  dne 14. října 2020 ruší prezenční výuka 1 učitel + 1 žák v základní umělecké škole. Výuka bude opět probíhat distančním způsobem, po dobu nouzového stavu. O dalších...

Aktualizace mimořádných opatření

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k mimořádným opatřením vlády, a dle aktuálního vyjádření MŠMT se s účinností od 12. října do 23. října 2020 opět povoluje prezenční výuka na ZUŠ pouze v individuální formě, tzn. 1 učitel a 1 žák ve třídě. Ostatní kolektivní výuka bude...

Nařízení mimořádného opatření

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádným opatřením MŠMT a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje zákaz osobní přítomnosti žáků v základní umělecké škole. Výuka bude probíhat distančním způsobem....