Nařízení mimořádného opatření

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádným opatřením MŠMT a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje zákaz osobní přítomnosti žáků v základní umělecké škole. Výuka bude probíhat distančním způsobem....