Doplňující přijímací talentové zkoušky

Vážení rodiče, dovolujeme si pozvat vaše dítě k přijímacím talentovým zkouškám pro studium v hudebním, výtvarném či tanečním oboru. Dne 1. 9. až 8. 9. 2021 od 13:30 do 17:00 hodin se uskuteční doplňující přijímací řízení na Základní uměleckou školu Hrušovany...

Výuka od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci dle nařízení vlády od pondělí 24. května lze vyučovat kolektivní výuku předmětů v ZUŠ. Výuka ve výtvarném, tanečním a hudebním  oboru (hudební nauka, komorní hra, souborová hra a sborový zpěv) bude probíhat s tím, že...

Výuka od 12.4.2021

Vážení rodiče a milí žáci, od  12. 04. 2021 bude obnovena prezenční výuka v ZUŠ jeden učitel a jeden žák.  U hromadných oborů probíhá nadále distanční výuka s možností individuálních konzultací  (1:1). Testování žáků v základní umělecké škole neprobíhá v případě výuky...