Výuka od 7. 12. 2020

Vážení rodiče a žáci. Od pondělí 7. 12. 2020 je na základě rozvolňování vládních opatření umožněna  prezenční skupinová/kolektivní výuka v tanečním a výtvarném oboru, v hudební nauce, sborovém a komorním zpěvu do 10 žáků. O detailním průběhu výuky vás budou informovat...

Výuka od 25. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci. Od středy 25. 11. 2020 je na základě rozvolňování vládních opatření umožněna individuální prezenční výuka v hudebním oboru (jeden pedagogický pracovník a jeden žák). Vstup třetích osob (zákonných zástupců) do prostor školy je možný jen za přijetí...

Aktuální nařízení

Vážení rodiče a žáci, dle aktuálního nařízení vlády a vyjádření MŠMT se s účinností ode  dne 14. října 2020 ruší prezenční výuka 1 učitel + 1 žák v základní umělecké škole. Výuka bude opět probíhat distančním způsobem, po dobu nouzového stavu. O dalších...

Aktualizace mimořádných opatření

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k mimořádným opatřením vlády, a dle aktuálního vyjádření MŠMT se s účinností od 12. října do 23. října 2020 opět povoluje prezenční výuka na ZUŠ pouze v individuální formě, tzn. 1 učitel a 1 žák ve třídě. Ostatní kolektivní výuka bude...